เอาชนะแรงกระตุ้นจากการพนันด้วยความตระหนักรู้ในตนเอง

2024-05-20 06:49:02

การพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับการพนัน หากปราศจากการรับรู้ถึงแรงจูงใจ ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ และพฤติกรรมของเรา เราก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจของเรา

การปลูกฝังการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ภายในของเรา ซึ่งรวมถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกภายใน และพฤติกรรมของเรา ช่วยให้เราสังเกตเห็นแรงกระตุ้นและแรงกระตุ้นในการเล่นการพนัน และสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าจะจัดการอย่างไรให้ดีที่สุด การตระหนักรู้ในตนเองยังสามารถช่วยให้เราตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งกระตุ้น และแรงจูงใจของเรา

วิธีหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองคือการมีสติ การมีสติคือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันโดยปราศจากการตัดสิน มันเป็นความรู้สึกของการอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ โดยพื้นฐานแล้วมันตรงกันข้ามกับการรันบน ‘ออโต้ไพลอต’

มีหลายวิธีที่เราสามารถฝึกสติได้ มองไปรอบๆ ตัวคุณตอนนี้และสังเกตว่าคุณเห็นอะไร คุณสามารถสัมผัสอะไรได้บ้าง ได้ยินอะไร แม้กระทั่งสิ่งที่คุณได้กลิ่น ด้วยการใช้ประสาทสัมผัส เราสามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกของเราได้

เราสามารถถ่ายทอดความสนใจแบบเดียวกันนั้นเข้าไปภายในได้โดยการใช้เวลาสักครู่เพื่อมุ่งความสนใจไปที่ประสบการณ์ภายในของเรา สังเกตการหายใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางร่างกายของคุณ ตรวจดูร่างกายของคุณและอยู่กับสิ่งที่คุณสังเกต แบบฝึกหัดเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างความตระหนักรู้ สติไม่ได้เป็นเพียงทักษะที่เราสามารถใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แต่เป็นวิถีแห่งการ ‘เป็น’ ในโลก

การสร้างความตระหนักรู้ในตนเองอาจมาจากการทำลายล้างและวิเคราะห์แรงกระตุ้นหรือจุดบกพร่องที่เราประสบ เราสามารถทำได้โดยถามตัวเองด้วยคำถามปลายเปิดเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น คำถามเชิงไตร่ตรองเหล่านี้อาจรวมถึง:

ฉันกำลังคิดอะไรก่อนที่จะเกิดความอยาก/หมดสติ?

ฉันรู้สึกอย่างไรก่อนที่จะเกิดความอยาก/หมดสติ? สภาวะทางอารมณ์ของฉันเป็นอย่างไร? อารมณ์นั้นรุนแรงแค่ไหน?

อารมณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือสร้างขึ้น? มีอารมณ์พิเศษใดที่ทำให้ฉันเสี่ยงต่อการประสบกับความเร่งรีบหรือความพลาดพลั้งหรือไม่?

มีอารมณ์ ความทรงจำ กลิ่น เสียง ความรู้สึก หรือสภาพแวดล้อมใดเป็นพิเศษที่ทำให้ฉันเสี่ยงต่อการพนันหรือไม่?

มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้แตกต่างออกไปหรือไม่? ฉันสามารถใช้ทักษะอะไรได้บ้าง? มีใครบ้างที่ฉันสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้?

การสร้างความตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญและส่งผลเชิงบวกต่อชีวิตของเรา นอกเหนือจากการพนัน มันสามารถช่วยให้เรารับรู้เมื่อเราหิวและกินอาหารเร็วขึ้น แทนที่จะไปถึงจุดที่หิวมากและกินมากเกินไป

มันสามารถช่วยให้เราปรับความรู้สึกเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนบางคนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการเลือกใช้เวลากับคนที่ทำให้เรามีพลังมากกว่าคนที่ทำให้เราหมดแรง มันสามารถช่วยให้เราระบุได้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตสอดคล้องกับค่านิยมของเราโดยตระหนักถึงความรู้สึกเติมเต็มที่มาจากกิจกรรมบางอย่าง แต่ไม่ใช่กิจกรรมอื่น ๆ

หากการสร้างการตระหนักรู้ในตนเองด้วยตนเองรู้สึกท้าทาย คุณอาจต้องพิจารณาไปพบที่ปรึกษาหรือนักจิตวิทยาเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ท้ายที่สุดแล้ว การพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองต้องใช้ความอดทนและความทุ่มเท อย่างไรก็ตาม การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ตลอดกระบวนการจะเป็นประโยชน์

หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพนัน สายช่วยเหลือของนักการพนันสามารถช่วยเหลือได้ที่ 1800 858 858 หรือไปที่หน้าค้นหาการสนับสนุนของเราเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

Tags: